Kereső Linkek Vendégkönyv Képtár

A szoboszlói juhászok viselt dolgairól

Vissza az érdekességekhez

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

Azt beszélik, hogy a hajdúszoboszlói juhászok voltak régen verekedős természetűek. Ők találták fel a bográcsfenék használatát is - ha a mendemondának hinni lehet.

Alföldi juhászSok karakán legény akadt köztük. S amikor már megsokallták a csikósok, gulyások velük szemben elkövetett túlkapásait, hozzáláttak, hogy némi gátat vessenek elébük. Jóféle körülvágott bográcsfeneket borítottak a fejükre, lehajló szélű kalapjuk alá, oltalmul a fokosok és egyéb ártalmas eszközök ellen, s úgy kezdték az egyezkedést. S bizony nemegyszer ők osztották ki az utolsó ütéseket. Öreg csikósok, gulyások is bevallják ezt, felemlegetvén az elmúlt időket.

Gulyás legényA Hortobágy mellett juhászkodó vén Csibinek, még bojtárkorában, odakiáltott valami csúfolódó szót egy gulyáslegény, aki a karám mellett lovagolt el:
"Gyere utánam a szamaradon, te!"
"Megállsz te még, gulyás kiáltott vissza Csibi -, mert gyalog is utolérlek, osztán az inadba akasztom ezt a kampót!"
Idők múltán össze hozta őket a balsors, s akkor aztán bele is akasztotta a kampót. Úgy, hogy a legényt lepedőben vették fel a csapszék küszöbéről.

Hortobágyi csikósA Meggyesbe is betért egyszer, lámpagyújtás idején, két juhász legény, bográcsfenékkel kalapjuk alatt. Amint asztalhoz ültek, kampójukat térdük közé fogták, nehogy más kezébe tévedjen. A másik asztalnál ugyanis csikósbojtárok koccintgattak. Az első pohár után a két juhász mindjárt ezekre alkalmazta a nótát. Mert nyilvánvaló volt, hogy ez a négyesben létel semmiképpen sem múlik el zokszó nélkül. Kezdeni pediglen mindig legényesebb!...

Elszaladt a csikós lova,
Gyalog maradt a gazdája.
Mit ér a csikós ló nélkül,
Csakúgy tébláb esze nélkül.
Haszna néki csak addig van,
Míg a lova alatta van...

"A ti birka eszetek szerint!" - kiáltott oda az egyik csikóslegény, és botja végét már irányozta is az előénekes juhász eszetokja felé. Az meg nemhogy elkapta volna a fejét, hanem még inkább neki tartotta, azzal igyekezvén felfogni az ütést. Fel is fogta derekason! Még az üvegek is megcsendültek a kármentőben. A bográcsfenékről visszapattant bot leütötte a mestergerendán lógó kormos lámpát. A sötétben aztán olyan csúnyán összegabalyodtak, azt se tudták, ki kinek adott, ki kitől kapott.

Furulya

Azt mondják, hogy ezt a csúfoló nótát a juhászok költötték a nyáj melletti furulyázgatás közben. Nem feledkeztek meg a gulyásokról sem, őket is megörökkítették:

Azért ült a gulyás lóra,
Mert hamis volt a bikája,
Mikor felpattant hátára,
Beleakadt a szarvába,
Gatyaszára széjjel szakadt,
A tisztességből kimaradt.

Furulya

Akár juhászok költötték, akár se, maguk a csikósok, gulyások is használták ezeket a nótákat, egymás gúnyolására. Ők viaskodtak legtöbbet, éppen azért, mert kicsi s így bizonytalan volt köztük a rangbéli különbség.

Forrás: Pusztai szabadok - Rajzok a régi Alföld életéből, Szűcs Sándor

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

Vissza az érdekességekhez

A lap tetejére