• 203 évvel ezelőtt - 1818.05.30-án - "letétetett fundamentuma a templommal átellenben építendő városházának".