• 319 évvel ezelőtt - 1705.09.13-án - hunyt el Thököly Imre, Magyarország és Erdély fejedelme, Nikodémiában.
  • 133 évvel ezelőtt - 1891.09.13-án - a kaszinó olvasószobájában megalakult a dalegylet 30-32 taggal. Elnöknek Zsigmond Sándor esperest, karnagynak Tóth Lajos kántor-tanítót választották.