Az oldal teljes funkcionalitású működéséhez Javascript szükséges!

Kereső Linkek Vendégkönyv Képtár

Dr. Závory Sándor levele Mikszáth Kálmánnak
Budapest, 1910. máj. 21.

Vissza a könyvtárba

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

Kedves Kálmán!

Jubileumod alkalmából történt ünnepeltetésed fáradalmait kipihenhetted már annyira, hogy az én együgyű gratulálásomat meghallgathatod.
Nagyon örülök, hogy ragyogó írói pályád 40 éves fordulóját jó egészségben megérted. Engedje meg a Gondviselés, hogy dicsőséged verőfényében még sokáig sütkérezhess.
Sok szép dolog történt veled. De hogy doktorrá avassanak; az már méltatlanság volt ellened.
Midőn Thaly Kálmán Kossuthot az Akadémiába beválasztatni ajánlotta: Kossuth tiltakozott ezellen. Véleményem szerint helyesen tette. Kossuthra nem lehetett megtiszteltetés, hogy őt lehúzzák a szürke akadémikusok közé abból a szédítő magasságból, ahova önteremtő erejéből emelkedett s impozáns nagyságában egyedül állott.
Hirtl, a világhírű bonctantudós a Práterben sétált gyors tempóban. Gondolataiban mélyen elmerülve egy katonatisztbe ütközött.
- »Saukerl!« (disznó) szólt mérgesen a tiszt.
- Selbaráner! (az vagy magad) válaszolt Hirtl. Erre a tiszt elébe ugrik Hirtlnek, hogy kérdőre vonja.
- Sie! Sehen’s nicht, dass ich ein General bin? (Hallja maga, nem látja, hogy én generális vagyok?)
- Wass? General, General, Generäle gibt s - viele Generäle, aber Hirtl gibt’s nur einen, und dass bin ich! (Mit? General, generális van akármennyi, de Hirtl csak egy van, s az én vagyok.)
Hát doktori címe Szigeti Mártonnak is van, meg Ketzlernek is adtak olyat. Mi az neked? Te Mikszáth vagy! Téged már nem díszíthet se doktori cím, se ordó; minden hiábavalóság, mint a prédikátor mondaná.
Engem végtelenül meghatott, midőn a párizsi Pčre Lachaise temető kapuján belépve, jobbról az első sírkövet megláttam. Egyszerű obeliszk. Olyan mint a kerepesi temetőben Török Pálé. Csak egy szó van rávésve, egy név: Aragó. Semmi több, még keresztnév sem. A nagy tudós e síremlékének kigondolása méltó volt a nagy nemzet akadémiájához.
De már hogy neked dominiumot adott a nemzet jubileumi ajándékul: ezzel túltett a francia akadémián.
»Egyed vígassággal a te kenyeredet és igyad vidámsággal a te borodat«, amit az a dominium termeni fog. 
(Prédikátor: IX. 9.)

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

Vissza a könyvtárba

A lap tetejére