Az oldal teljes funkcionalitású működéséhez Javascript szükséges!

Kereső Linkek Vendégkönyv Képtár

Visszaemlékezés 1919 ápr. 24-re (1. rész)
Írja: Csiha Márton, 1920

Vissza a könyvtárba

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

I.

A Károlyi kormány bukása után megalakult szovjet kormány intézkedése folytán a munkások tanácsa Hajdúszoboszlón 1919 évi március hó 23-ikán vette át a politikai hatalom gyakorlását és a város vezetését.Károlyi Mihály

Április 23-án, tehát épen egy hónapi szereplés után a munkások tanácsának direktóriuma a román megszálló csapatok közeledtének hírére a várost elhagyta és Budapestre menekült.

Izzó puskaporos volt már a levegő ápr. 18-án nagypénteken, de még inkább április 21-től husvét másodnapjától kezdve, mert a frontról vissza özönlő vörös katonák városunkon menve keresztül - ez a körülmény nagy riadalmat okozott, ugy hogy a direktórium telefon jelentése folytán Debrecenből teherautókon vagongyári munkások jöttek ki a rend fenntartására.

De nem történt semmibaj, a vörösek tovább mentek, a vagongyári munkások pedig vissza utaztak Debrecenbe.

Április 22-ike kedd aránylag nyugodtan telt el. Délután 3 órára a munkástanács gyűlésre jött össze. A gyűlésen a 36 tagból álló munkástanács tanács tagjai kevés számmal jelentek meg. Hiányzott Kemecsey Lajos is, mert ő mint a megyei intéző bizottság tagja Debrecenben volt. Jegyzőkönyv vezetőnek polgármester intézkedése folyamán engem rendeltek be, mert pennás ember nemigen volt közöttük.

Nagy zaj és lárma s veszekedéssel telt el az idő. A pipa füstben alig láttuk egymást. Szabó Károly a direktóriumi tagságról gyenge egészségügyi állapotára való tekintettel lemondott s maga helyett Bányai Lajost ajánlotta. A lemondást előbb nem akarták elfogadni, de hosszas kapacitálás után mégis megválasztották. Bányait, a kit ugyan ekkor a tanács elnökévé is megtették. Még egy harmadik fontos megbízással is felruházták. Kirendelték karhatalmi biztosnak, tanácsadóul beosztották mellé Körner Géza rendőrkapitányt. A bizalomnak ezt a nagymérvű megnyilatkozását, maga Bányai is sokallotta, protestált is ellene, de mind hasztalan. A tanács tagjai csak benne bíztak. A közóhajnak engedve elfogadta az elnöki széket s kérve a tagokat az együttműködésre és a támogatásra. Megrovásban részesítette a női tagokat Karácsony Imrénét és Ádám Andrásnét, mert a gyűlésre nem járnak el. Ezeket is hiába választottuk meg - mondá - kötelességüket nem teljesítik. Le akart mondani a gyűlés folyamán Tollas András elvtás is, mert őtet akarata ellen választották meg a munkás tanácsba. Lemondását nem fogadták el, sőt alaposan össze is szídták elvtagadásáért.

A gyűlésen ezek után segélyezési ügyeket tárgyaltak, Schiffer Pali volt az előadó. Nagyon gyorsan referált s a határozatokat is jóformán ő mondta ki. Hat órakor a gyűlésnek vége volt s a tanács tagjai hazamentek.

Másnap reggel 5 órakor Szabó Lajos városi hajdu jön lakásomra s jelenti, hogy a Tekintetes polgármester ur kéreti a Tekintetes urat, tessék szíves feljönni a városházához tanácsülésre, mert a direktórium ma hajnalban megszökött.

Siettem fel. Hat órakor már együtt volt a tanács.

Dr. Fekete László polgármester a tanácsülést megnyitván, jelenti, hogy Bányai Lajos és Schiffer Pál direktóiumi tagok ma hajnalban megjelentek nála s közölték vele, hogy a direktórium a megszálló csapatok elől kénytelen a városból eltávozni s felhívták őt és a városi tanácsot, hogy a politikai hatalmat és a város vezetését ismét vegye át s a megszálló csapatokat fogadja békésen.

Román katonák az Oktogonon, 1919

Bejelentett még azt is, hogy a direktórium a hajnali órákban fegyveres erő alkalmazása mellett az Állami adóhivatalban, a Hajdumegyei Takarékpénztárban levő pénzkészleteket nyugták ellenében átvette s azt is magával vitte.

A városi tanács ezen bejelentést tudomásul vette s mint egyedüli törvényes hatóság a város kormányzását kötelessége tudatában átvette s egyszersmind elhatározta és közhírré tette, hogy a megszálló csapatokat a város védtelen lakossága személy és vagyonbiztonságának érdekében békességesen, ellenállás nélkül fogadja.

A történelmi okmány, amelyet a gyűlés tartama alatt Dr. Dajka Ambrus tisztiügyész fogalmazott meg, a következőleg szól:

HIRDETMÉNY

Megszállás előtt állunk! A városi direktórium ma hajnalban átadta a hatalmat a városi előljáróságnak, azzal hogy ellenállás nélkül adja át a várost az idegen megszálló csapatoknak s biztositja a belrendet.

A városi tanács felhívja a lakosságot a legnagyobb rendre, fegyelemre s felhívja arra, hogy a megszálló csapatokkal ellenkezésbe ne jöjjön. A ki rabol, fosztogat, gyilkol, a megszálló csapattal ellenkezik, halállal büntettetik. A belrendről nemzetőrség és csendőrség gondoskodik. Mindenki végezze nyugodtan mai teendőit. Csoportosulni tilos!

Városi Tanács

Forrás: Független Hajduság, 1920.05.16.

Következő rész

Megosztom Facebook-on  Megosztom Twitter-en  Megosztom Startlapon  Megosztom URLguru-n  Megosztom Delicious-on  Megosztom Tumblr-en  Megosztom CitroMail-lel!  
Ajánlom egy ismerősömnek

Vissza a könyvtárba

A lap tetejére